สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคาสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง และคำสั่ง
- คำสั่ง
- รายละเอียด
 
เมื่อ : 2013-11-04 14:49:24