สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง โครงการ sp2
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สัญญาจ้าง
 
เมื่อ : 2013-11-01 13:30:43