สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทุกโรงเรียน
 
เอกสารประกอบการประชุม วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ตามหนังสือแจ้งโรงเรียนที่ ศธ 04167.03/3634 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ศึกษาทำความเข้าใจ และร่วมรับฟังรายละเอียดอีกครั้งในวันประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คู่มือการจัดทำข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
- คู่มือเจ้าหน้าที่โรงเรียน
 
เมื่อ : 2013-11-01 10:07:45