สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การโอนข้าราชการครู (โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
 
ส่งคำสั่ง จำนวน 10 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่งรับโอน
 
เมื่อ : 2013-10-30 18:46:46