สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สมเด็จพระญาณสังวร สิ้นพระชนม์
 
เมื่อ : 2013-10-29 10:48:29