สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
- ประกาศ - การจัดประกวดคำขวัญวันครู
- ประกาศ - การจัดประกวดบทร้อยวันครู
- ประกาศ - การจัดประกวดการเขียนข้อประทับใจของศิษย์ที่มีต่อครู
 
เมื่อ : 2013-10-25 09:23:44