สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
 
ขอความรวมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556 ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบรายงานความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
- 3
 
เมื่อ : 2013-05-27 23:40:38