สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การประชุมและฝึกอบรมขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch
 
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตดำเนินการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2013-05-26 22:22:14