สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
 
- เอกสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา + ใบชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน จำนวน 500 บาท สามารถชำระได้ที่ไปรษณีย์ (ใช้เวลาในการขึ้นทะเบียนประมาณ 90 วัน) ติดต่อ : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์ / โทรสาร : 044-599656
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบ คส. 01.30 แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
- แบบชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ Pay at Post
 
เมื่อ : 2013-10-11 10:04:54