สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
 
ขอความร่วมมือสถานศึกษา ที่มีพนักงานราชการ ออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีให้แก่พนักงานราชการในสังกัด รายละเอียดตามแนบ และจัดส่งคำสั่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำปีต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
-
 
เมื่อ : 2013-10-09 19:13:33