สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56) 1. ร.ร.บ้านเฉนียง 2. ร.ร.บ้านนาอุดม 3. ร.ร.บ้านช่องยางชุม (ข้อมูล ณ 8 ต.ค.56)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-10-09 16:53:47