สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี ๒๕๕๖
 
แจ้งให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกโรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกด่วนมากภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เกณฑ์การพิจารณาฯ
 
เมื่อ : 2013-10-08 10:09:41