สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ให้ส่งภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - บัญชีรายชื่อ
 
เมื่อ : 2013-10-07 17:53:45