สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งประชาสัมพันธ์
 
เมื่อ : 2013-10-04 12:18:08