สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรฺ์ เขต 2 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 อนมุัติให้ข้าราชการครูและเบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 2 กลุ่มสาระ ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2013-10-03 09:32:49