สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอให้โรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครู (อันดับ คศ.1) ครูผู้ช่วย) และคำสั่งลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์,พนักงานบริการ) ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน (ห้ามเปลี่ยนแปลง) โดยด่วน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
 
เมื่อ : 2013-10-03 08:33:56