สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ครั้งที่ 1
 
ตามที่ สถานศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้แจ้งความจำนงสั่งซื้อเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” พร้อมชำระเงินมาค่าเสื้อมาพร้อม นั้น บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดส่งเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” ครั้งที่ 1 มายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรียบร้อยแล้ว ขอให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับเสื้อ “หนึ่งแสนครูดี” ได้ที่ ห้อง ICT ชั้น 2 ได้ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป (ตามเวลาราชการ) 1. โรงเรียนบ้านโคกสูง 2. โรงเรียนบ้านโพนดวน 3. โรงเรียนบ้านหนองหิน 4. โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 5. โรงเรียนบ้านหนองคู 6. โรงเรียนบ้านแสนสุข 7. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 8. โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 9. โรงเรียนบ้านโพนครก 10. โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 11. โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-09-27 10:54:37