สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอผลการประเมินต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขค 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3 โดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-09-26 08:49:31