สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2556
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
- ประกาศผลการพิจารณา
- รายชื่อชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษา
- แบบตอบรับ
- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
 
เมื่อ : 2013-09-24 16:41:50