สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2557
 
แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2557 ให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นโยบายฯ การรับนักเรียน ปี 2557
 
เมื่อ : 2013-09-19 13:45:47