สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
 
ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (พม่า ) กรุณาส่งค่าเดินทางด่วน เพราะต้องออกตั๋วเครื่องบินและทำวีซ่าก่อนเดินทาง 20 วัน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน 12-16 ตุลาคม 2556 ด่วนที่สุด
 
เมื่อ : 2013-09-18 21:37:16