สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง/คำสั่ง
 
เมื่อ : 2013-09-17 18:23:00