สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิตในกลยุทธ์ที่ 3 ปงม. 2556
 
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนและบันทึกข้อมุูลลงในแผ่นซีดี ให้รีบดำเนินการโดยด่วน ส่ง สพป.สร. 2 ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบสำรวจข้อมูล
 
เมื่อ : 2013-09-17 15:11:04