สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ประจำปี 2556 ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้งไปแล้ว
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-05-21 03:13:41