สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น
 
แจ้งโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ใน ๕ มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการป้องกัน 2.มาตรการคัดกรองคันหา 3.มาตรดูแลช่วยเหลือและรักษา 4.มาตรการเฝ้าระวัง 5. มาตรการบริหารจัดการ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านและมีผลงานดีเด่น Best Practice เป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แบบเสนอรายชื่อ
 
เมื่อ : 2013-09-16 12:22:30