สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (โดย สนง.สกสค.)
 
ในวันที่ 22 พ.ค. 56 ณ โรงแรมทองธารินทร์ ตามรายชื่อที่แนบ เบิกจ่าย คชจ.เหมาจ่าย กับ สนง. สกสค.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (โดย สนง.สกสค.)
 
เมื่อ : 2013-05-21 01:20:50