สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
 
แจ้งผู้ร่วมเดินทางไปพม่า ส่งค่าตั่วเครื่องบิน จำนวน 14,900 บาทด่วน (ซื่อตั๋วเครื่องบินก่อนเดิน 20 วัน ) ด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน 12-16 ตุลาคม 2556 ด่วนที่สุด
 
เมื่อ : 2013-09-13 14:50:45