สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2556
 
แจ้งสถานศึกษารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2556
- การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2556
 
เมื่อ : 2013-09-10 15:25:00