สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง - ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
- แผ่นพับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- แผ่นพับการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
- แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต คส.02
- ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม Pay at Post
 
เมื่อ : 2013-09-10 10:22:28