สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) (กำหนดส่งความดีความชอบ)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- งบหน้า บัญชีหมายเลข 1-4
 
เมื่อ : 2013-09-05 17:31:44