สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
 
จัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 1.ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต,ครูอัตราจ้างรายเดือนSP2 (โครงการยกระดับครูทั้งระบบ) ,บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมครูคลังสมอง,พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม,พนักงานเวรยาม ,พนักงานทำความสะอาด,พนักงานพิมพ์ดีด 2.ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน), นักการภารโรง (งบดำเนินงาน) ,นักการภารโรง SP2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้างทุกตำแหน่ง
 
เมื่อ : 2017-04-20 15:04:48