สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ต้องบันทึกคำสั่งของโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถประมวลการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในสังกัดได้ ดังนั้น จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ส่งคำสั่งในวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้จงได้ จำนวน 7 ฉบับ ไม่เช่นนั้นลูกจ้างประจำจะไม่ได้รับค่าจ้างทั้งหมด บ้านดู่นาหนองไผ่ บ้านเมืองไผ่กระท่ม บ้านยางชุม บ้านศรีณรงค์ บ้านยางขามเฒ่า บ้านหนองพิมาน บ้านทิพย์เนตร บ้านโพนทา บ้านหนองอีดำ บ้านหนองไม้ถี่ บ้านทุ่งโก บ้านนาน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2017-04-12 18:50:22