สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะดำเนินโครงการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดังนี้ 1. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ครู) ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 ค่าลงทะเบียน จำนวน 5,000 บาท 2. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ครู) ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2560 ค่าลงทะเบียน จำนวน 4,000 บาท สถานที่จัดอบรม ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ข้าราชการครู ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาดังกล่าว แจ้งความประสงค์และชำระค่าลงทะเบียนได้ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 หมายเหตุ...หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสานงาน นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ โทร 086-8716944
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-04-12 09:22:10