สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563
 
จัดทำสัญญาจ้างในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้าง
 
เมื่อ : 2017-04-07 19:07:09