สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 6-10
 
1.โรงเรียนบ้านกาพระ 2.โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 3.โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 4.โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ 5.โรงเรียนบ้านบัวโคก 6.โรงเรียนบ้านบะ 7.โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 8.โรงเรียนบ้านกระโพ 9.โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 10.โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 11.โรงเรียนบ้านหนองหลวง 12.โรงเรียนบ้านซาต 13.โรงเรียนบ้านหัวงัว 14.โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-04-04 10:28:11