สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
 
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่ผ่านการอบรม (ตามรายละเอียดแนบท้าย) รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการพัฒนาฯ ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2013-09-05 10:43:56