สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ##ตามเอกสาร
 
นางาสาวอวยพร นารินทร์ ครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป.สุรินทร์ เขต 2 เรื่องการยื่นต่ออายุใบอนุญาตฯ ครู นะค่ะ เอกสารไม่ครบคะ ขอเอกสารเพิ่มเติมด้วย ตามแบบฟอร์มนี้นะคะ แนบเอกสารตามที่เขียนด้วยค่ะ เอกสาร การพัฒนาตนเอง 3 กิจกรรม // กรอกรายละเอียดด้วยลายมือตัวบรรจง และให้ ผอ.โรงเรียน เซ็นรับรอง หน้าสุดท้ายด้วยคะ แนบเอกสารตามที่เขียนมาด้วย เรียบร้อยแล้ว นำมาส่งเพิ่มเติม นะคะ // จาก จุดบริการงานคุรุสภา สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม แบบ คส.02.10 แบบแสดงคุณสมบัติ
 
เมื่อ : 2017-03-31 15:22:24