สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)
 
1) ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2)แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม 3)รายละเอียดประเมินศักยภาพ หลักเกณฑ์วิธีย้าย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือประกาศ
- รายละเอียดการประเมินศักยภาพ
 
เมื่อ : 2017-03-30 09:48:23