สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 งบประมาณปี พ.ศ.2560
 
ส่งรายชื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการระเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1 งบประมาณปี พ.ศ.2560 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- แบบประเมิน
 
เมื่อ : 2017-03-28 12:19:43