สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (สายครูผู้สอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง/คำสั่ง
 
เมื่อ : 2017-03-28 11:47:59