สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู
 
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งย้ายและแต่งตั้งครู (รร.บ้านโพนม่วง,รร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์ฯ),รร.บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85,รร.บ้านเมืองแก,รร.บ้านหนองไม้ถี่,รร.อนุบาลรัตนบุรี,รร.บ้านอาจญา,รร.บ้านทับโพธิ์วิทยา,รร.บ้านหนองอียอ) ขอความกรุณานำส่ง เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 12 ชุด ด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2017-03-23 18:05:23