สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมหลักพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ดีประจำตำบล ปีงบ พ.ศ.2560
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ รร.ดีประจำตำบล 27 รร.ดังรายชื่อที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง+บัญชีจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2017-03-22 11:02:35