สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู คศ.1
 
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 กรุณานำส่งคำสั่งที่ กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยด่วน จำนวน 12 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
- รายละอียดแนนบ้ายคำสั่ง
- ตัวอย่างย้ายปกติ
 
เมื่อ : 2017-03-21 17:23:29