สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ก.ค.ศ. มีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560
- หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 15 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
 
เมื่อ : 2017-03-21 16:37:37