สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
 
เมื่อ : 2017-03-21 10:29:57