สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดวสุรินทร์ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และหรือด้านที่ 3 ส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- ประกาศคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
- ประกาศคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
เมื่อ : 2017-03-21 09:39:15