สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
***ประชาสัมพันธ์****ส่งหัวข้อการเขียนรายงานโครงงานสะเต็มศึกษาจากขยะและเกณฑ์การประเมินโครงงานสะเต็มศึกษาของ สสวท."เพื่อใช้ประเมินผลงานในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองแก้วสพป.สุรินทร์ เขต 2 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2017-03-21 08:58:27