สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน(ค่าใช้สอย)
 
สพป.สร.2 แจ้งให้โรงเรียนขอรับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ยกเว้น รร.ดีประจำตำบล) ที่มีความจำเป็น ส่งแบบประมาณการ ปร.4 5 6 พร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายมาพร้อมด้วย ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือขอรับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
- แบบประมาณการ ปร.4 5 6
 
เมื่อ : 2017-03-20 11:45:33