สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ ส่งโรงเรียน
- แบบ มอ 1 ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 2560
- แบบ มอ 2 ครูอาวุโสขอเงินช่วยเหลือ 2560
- ประกาศ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
- ข้อแนะนำ ตรวจเช็ก แบบ มอ 1 มอ 2
 
เมื่อ : 2017-03-15 12:57:44