สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
สพป.สร.2 แจ้งแนวปฏิบัติให้ รร.ได้ทราบ ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2017-03-15 11:06:23